MEILLER


Подкатегория

Продукти

MEILLER


Подкатегория

Типове 1 – 6

„Малките“ модели са идеални за комунални, градински и градски строителни дейности

Тип 9

При тази по-голяма надстройка в стандартното изпълнение се достига полезна вътрешна широчина 2,42 м – подходяща за европалети

Типове 316 – 428

Големите надстройки с тристранно разтоварване за многостранна транспортна дейност в строителния бранш